Hundförsäkring för gamla & äldre hundar

Elderly dog sitting calmly in a cozy living room with soft lighting, representing care for old dogs.

Att se sin hund åldras kan vara känslomässigt jobbigt, men det är också en tid för reflektion över alla fina år man har fått tillsammans. Här svarar vi på vanliga frågor om åldrande hundar och vad som gäller i försäkringen. Du får också tips på hur du kan ta hand om din gamla hund på bästa sätt.

Viktiga Punkter

 • En äldre hund behöver i regel besöka veterinär oftare än en ung hund, vilket gör försäkring viktig.
 • Det är möjligt att teckna försäkring för hundar över 7 år, men det krävs ofta ett aktuellt försäkringsintyg.
 • Kostnader för veterinärvård kan bli höga även för mindre skador, vilket gör försäkring ekonomiskt fördelaktigt.
 • Små hundar har oftast längre livslängd och åldras senare än större hundar, vilket påverkar försäkringsbehovet.
 • Det är viktigt att jämföra olika försäkringsbolag och deras villkor för att hitta den bästa lösningen för din äldre hund.

Varför Behövs Hundförsäkring för Gamla Hundar?

Vanliga Hälsoproblem hos Äldre Hundar

Äldre hundar drabbas ofta av olika hälsoproblem som kräver regelbundna veterinärbesök. Vanliga åkommor inkluderar artros, hjärtsjukdomar och tandproblem. Dessa problem kan leda till höga kostnader för behandling och medicinering.

Kostnader för Veterinärvård

Veterinärvård för äldre hundar kan bli mycket kostsam. Även mindre skador kan kräva omfattande behandlingar. En försäkring kan hjälpa till att täcka dessa kostnader och ge ett ekonomiskt grundskydd. Det är viktigt att komma ihåg att en äldre hund ofta behöver besöka veterinären oftare än en ung hund.

Försäkringens Betydelse

En hundförsäkring ger dig trygghet och säkerhet. Du slipper oroa dig för höga veterinärkostnader och kan fokusera på att ge din hund den bästa vården. Försäkringen täcker inte bara akuta sjukdomsfall utan även löpande vård och behandlingar som kan behövas när hunden blir äldre.

Att ha en försäkring för din äldre hund är inte bara en ekonomisk fråga, utan också en fråga om att kunna ge din hund ett långt och hälsosamt liv.

Hur Väljer Man Rätt Hundförsäkring för Äldre Hundar?

Att välja rätt hundförsäkring för en äldre hund kan vara en utmaning, men det är viktigt för att säkerställa att din hund får den vård den behöver utan att du drabbas av höga kostnader. Försäkringens betydelse ökar med hundens ålder, då äldre hundar ofta behöver mer frekventa veterinärbesök och behandlingar.

Jämförelse av Försäkringsbolag

När du jämför försäkringsbolag är det viktigt att titta på vad som ingår i försäkringen och vad som inte gör det. Många försäkringar täcker inte sjukdomar eller skador som visat sig före försäkringens startdatum. Det kan vara svårt att byta hundförsäkring när hunden blivit äldre och haft olika sjukdomar eller skador. Därför bör du teckna en försäkring så fort som möjligt.

Viktiga Faktorer att Tänka På

Det finns flera faktorer att tänka på när du väljer en försäkring för din äldre hund:

 • Självrisk: En lägre självrisk innebär att du betalar mindre vid varje veterinärbesök, men premien kan vara högre.
 • Ersättningsnivåer: Kontrollera hur mycket försäkringen ersätter per år och per skada.
 • Undantag och begränsningar: Läs noga igenom försäkringsvillkoren för att förstå vad som inte täcks.

Tilläggsförsäkringar

För äldre hundar kan det vara värt att överväga tilläggsförsäkringar som täcker specifika behov, såsom tandvård eller rehabilitering. Dessa tillägg kan ge ett extra skydd och säkerställa att din hund får den bästa möjliga vården.

Glöm inte att uppge om hunden varit försäkrad tidigare och berätta då om vilket bolag och omfattning på tidigare försäkring. Om hunden inte varit försäkrad tidigare så finns det en del sjukdomar/skador som kanske inte gäller för din hund. Läs alltid igenom försäkringsvillkoret.

Vanliga Villkor i Hundförsäkringar för Gamla Hundar

Självrisk och Ersättningsnivåer

När du tecknar en hundförsäkring för en äldre hund är det viktigt att förstå hur självrisken fungerar. Självrisken är den del av kostnaden som du själv måste betala vid varje veterinärbesök. Ersättningsnivåerna kan variera beroende på försäkringsbolag och typ av försäkring. Många försäkringsbolag sänker ersättningsbeloppet när hunden blir äldre, ofta runt 7-8 års ålder. Till exempel kan ersättningen sänkas med 6000 kr per år från det år hunden fyller 8, till ett lägsta belopp på 15 000 kr.

Undantag och Begränsningar

Försäkringar för äldre hundar har ofta specifika undantag och begränsningar. Vanligtvis omfattar inte försäkringen sjukdomar eller skador som visat sig före försäkringens startdatum. Det är därför viktigt att teckna en försäkring så tidigt som möjligt för att undvika dessa undantag. Dessutom kan vissa försäkringsbolag ha regler om att inte täcka vissa typer av behandlingar eller mediciner för äldre hundar.

Försäkringsintyg

För att teckna en hundförsäkring för en äldre hund kan du behöva lämna in ett försäkringsintyg från en veterinär. Detta intyg bekräftar hundens hälsotillstånd och kan vara nödvändigt för att försäkringsbolaget ska godkänna din ansökan. Intyget kan också påverka vilka villkor och ersättningsnivåer som gäller för din försäkring.

En äldre hund behöver i regel besöka veterinär oftare än en ung hund. Man kanske inte genomför några större komplicerade operationer på en gammal hund men även en liten skada kan bli kostsam.

Tips för Att Hålla Din Gamla Hund Frisk

Regelbunden Motion

Äldre hundar blir ofta mindre aktiva med åldern, men det är viktigt att de fortfarande får motion. Anpassa motionen efter hundens förmåga. Gå kortare sträckor och sänk promenadtakten för att undvika överansträngning. En passiv hund riskerar att bli gammal i förtid och utveckla hälsoproblem.

Kost och Näring

Precis som hos människor förändras näringsbehoven hos äldre hundar. Välj ett foder som är anpassat för äldre hundar och innehåller alla nödvändiga näringsämnen. Konsultera din veterinär för att få råd om rätt kost för din hund.

Förebyggande Hälsovård

Regelbundna veterinärbesök är avgörande för att upptäcka och behandla hälsoproblem i tid. Vaccinationer, tandvård och hälsokontroller bör inte försummas. Genom att vara noga med fasta rutiner och umgås mycket med din hund kan du hjälpa den att känna sig trygg och må bra.

En åldrande hund som ser och hör sämre kan lätt bli orolig och vill vara nära sin husse eller matte. Skapa trygghet och umgås mycket för att hjälpa din hund att känna sig säker.

Vanliga Sjukdomar hos Äldre Hundar

Artros och Ledproblem

Artros är en vanlig åkomma hos äldre hundar och kan leda till smärta och stelhet i lederna. Regelbundna kontroller hos veterinären kan hjälpa till att upptäcka och behandla dessa problem i ett tidigt skede. Att hålla hunden i rörelse med anpassad motion kan också bidra till att minska besvären.

Hjärtsjukdomar

Äldre hundar löper en ökad risk att drabbas av hjärtsjukdomar. Symtom kan inkludera trötthet, hosta och andningssvårigheter. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa tecken och söka veterinärvård vid behov. En hälsoundersökning kan avslöja hjärtproblem som kan behandlas eller hanteras för att förbättra hundens livskvalitet.

Tandproblem

Tandsjukdomar och tandsten är tyvärr vanligt hos gamla hundar och risken att drabbas av tandlossning ökar med hundens ålder. Att rengöra hundens tänder varje dag är ett bra sätt att förebygga dålig munhälsa. Regelbundna tandkontroller hos veterinären är också viktiga för att upptäcka och behandla problem i tid.

Även om ålder inte är en sjukdom så ökar risken för hälsoproblem hos en gammal hund. Därför kan det vara bra att göra regelbundna kontroller hos veterinären som kollar bland annat hundens hjärta, leder och tänder.

Vad Göra vid Akuta Sjukdomsfall?

Första Hjälpen för Hundar

Vid akuta sjukdomsfall är det viktigt att agera snabbt och korrekt. Första hjälpen kan vara avgörande för din hunds överlevnad. Här är några steg att följa:

 1. Kontrollera andning och puls.
 2. Stoppa eventuell blödning med tryck.
 3. Håll hunden varm och lugn.
 4. Kontakta veterinär omedelbart.

När Ska Man Kontakta Veterinär?

Det är viktigt att veta när man ska söka vård för sin hund. Om din hund har blivit biten av en annan hund, visar tecken på svår smärta, eller har svårt att andas, bör du omedelbart kontakta en veterinär. Att söka prompt medicinsk hjälp kan vara avgörande.

Akutvård och Försäkring

Vid akuta sjukdomsfall kan kostnaderna snabbt bli höga. Försök alltid ha medicin inkluderat i din försäkring, då detta kan minska kostnaderna avsevärt. Om du behöver avlivningstillstånd vid akut skada, ring 0771-950 950. Skicka skadeanmälan och utlåtande från veterinären till:

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring

Djurskador

Box 90345

120 25 Stockholm

E-post: djurskador@folksam.se

Gör så här för att reglera skadan direkt:

 • Lämna ditt försäkringsnummer till personalen
 • Säg att du vill ha veterinärvårdskostnaderna direktreglerade
 • De kontaktar Folksams skadeavdelning
 • Du betalar självrisken direkt till kliniken/djursjukhuset
 • Vi betalar resten direkt till kliniken/djursjukhuset

Om vi inte skulle kunna direktreglera skadan betalar du till kliniken eller djursjukhuset och skickar sedan faktura och skadeanmälan till oss.

Försäkringsalternativ för Hundar Över 7 År

När din hund blir äldre än 7 år kan det vara svårare att hitta rätt försäkring, men det är inte omöjligt. Flera försäkringsbolag erbjuder specifika försäkringar för äldre hundar, vilket kan ge dig och din hund trygghet även på äldre dagar.

Hur Man Ansöker om Hundförsäkring för Äldre Hundar

Nödvändiga Dokument

För att ansöka om hundförsäkring för en äldre hund behöver du samla in vissa dokument. Dessa inkluderar hundens tidigare veterinärjournaler, eventuella tidigare försäkringsuppgifter och ett aktuellt hälsocertifikat. Det är viktigt att alla dokument är uppdaterade och korrekt ifyllda för att undvika förseningar i ansökningsprocessen.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen kan variera beroende på försäkringsbolag, men generellt sett följer den några grundläggande steg:

 1. Fyll i ansökningsformuläret online eller på papper.
 2. Bifoga de nödvändiga dokumenten.
 3. Skicka in ansökan och vänta på bekräftelse.

Många försäkringsbolag erbjuder nu digitala ansökningsprocesser, vilket kan göra det enklare och snabbare att få din hund försäkrad.

Vanliga Frågor och Svar

När du ansöker om hundförsäkring för en äldre hund kan det uppstå många frågor. Här är några vanliga frågor och svar:

Kan jag fortfarande försäkra min gamla hund? Ja, de flesta försäkringsbolag tillåter försäkring av äldre hundar, men villkoren kan variera.

Vad ska jag tänka på när jag försäkrar en äldre hund? Tänk på att uppge om hunden varit försäkrad tidigare och berätta då om vilket bolag och omfattning på tidigare försäkring.

Hur betalar ni ut ersättningen från försäkringen? Ersättningen betalas vanligtvis ut direkt till ditt bankkonto.

För att få en billig hundförsäkring kan det vara bra att jämföra olika försäkringsbolag och deras erbjudanden.

Vanliga Frågor om Hundförsäkring för Gamla Hundar

När Bör Man Teckna Försäkring?

Det är viktigt att teckna en hundförsäkring så tidigt som möjligt, helst när hunden är valp. En äldre hund behöver i regel besöka veterinär oftare än en ung hund, vilket kan bli kostsamt utan försäkring. Moderna Djurförsäkringar erbjuder veterinärvårdsförsäkring för hundar upp till sju år gamla.

Är Det Värt Kostnaden?

Ja, det är oftast värt kostnaden att ha kvar försäkringen även när hunden blir gammal. Även om man kanske inte genomför större operationer på en gammal hund, kan även små skador bli dyra att behandla. En försäkring kan täcka dessa kostnader och ge dig trygghet.

Hur Påverkar Hundens Ras och Storlek?

Hundens ras och storlek kan påverka både premien och vilka sjukdomar som täcks av försäkringen. Vissa raser är mer benägna att drabbas av specifika hälsoproblem, vilket kan påverka försäkringsvillkoren. Det är därför viktigt att jämföra olika försäkringsbolag och deras erbjudanden.

Att se sin hund åldras kan vara känslomässigt jobbigt, men det är också en tid för reflektion över alla fina år man har fått tillsammans. Här svarar vi på vanliga frågor om åldrande hundar och vad som gäller i försäkringen.

Fler vanliga frågor hittar du här

 • Ska man ha kvar försäkringen även när hunden blir gammal?
 • Går det att försäkra en gammal hund?
 • Vad täcker en hundförsäkring?

Så Förbereder Du Dig för Veterinärbesök med en Äldre Hund

Att förbereda sig inför ett veterinärbesök med en äldre hund kräver lite extra omsorg och planering. Äldre hundar kan ha specifika behov och det är viktigt att vara väl förberedd för att besöket ska gå så smidigt som möjligt.

Fördelar med Digitala Veterinärbesök

Hur Fungerar Digitala Besök?

Digitala veterinärbesök innebär att du kan konsultera en veterinär via videomöte istället för att besöka en klinik. Detta är särskilt fördelaktigt för äldre hundar som kan ha svårt att resa. Videomöten med veterinär ingår ofta i hundförsäkringar och kan vara ett smidigt sätt att få snabb hjälp.

När Är Digitala Besök Lämpliga?

Digitala besök är lämpliga för mindre akuta problem, som hudutslag eller rådgivning om kost och näring. De är också användbara för uppföljningar och att diskutera förebyggande hälsovård. För akuta sjukdomsfall bör man dock alltid kontakta en veterinär direkt.

Försäkringens Roll i Digitala Besök

Många hundförsäkringar inkluderar kostnaden för digitala veterinärbesök, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning. Vissa försäkringsbolag har ingen gräns på hur många videomöten du kan ha, vilket ger en extra trygghet för dig och din hund.

Digitala veterinärbesök kan vara en supersmidig första instans för att bedöma om din hund behöver vidare vård på en klinik.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *