Vad brukar hunddagis ha för regler?

shepherd, training, harmony-3494519.jpg

Syftet med hunddagis är att tillhandahålla en säker, rolig och stimulerande miljö med betoning på positiva upplevelser som inkluderar interaktion och socialisering med andra vänliga hundar. För att säkerställa säkerheten och hälsan för alla hundar kräver många hunddagis att man följer vissa regler och uppfyller ett gängse krav.

Ålder

Många hunddagis kräver att hundarna är en viss ålder. Oftast brukar gränsen gå vid minst 5 månader för att säkerställa en säker plats för alla hundisar. I och med detta säkerställs det att i fallet av en valp så har denne fått tillräckligt mycket erfarenhet av interaktion med andra hundar.

Kön

Allt som oftast har hunddagis inga problem med hundar av ett visst kön. Däremot så brukar det vara så att hundarna måste vara kastrerade för att gå på dagis.

Obligatoriska vaccinationer

Alla hundar som kommer in på hunddagisanläggningen bör ha fått sina vaccinationer. Det är inte helt ovanligt att hundägare måste lämna in bevis från sin veterinär på att deras hund har fått sina vaccinationer. Oftast inkluderar det följande:

  • Rabies (1 år eller 3 år)
  • Valpsjuka Combo
  • Leptospiros
  • Bordetella – krävs var sjätte månad*
  • Hundinfluensa – 1 och 2
    *En notering om Bordetella-vaccinet: Detta vaccin måste administreras var 6:e ​​månad och endast intranasalt eller orala former av vaccinet kan komma att accepteras. Den intranasala formen är att föredra till följd av det extra skydd det ger för parainfluensa.

Parasitförebyggande

Alla hundar som går på hunddagis måste vara fria från parasiter, inklusive loppor, fästingar och tarmparasiter. Oftast är det så att alla hundar även är på hjärtmask och loppförebyggande medel som ordinerats av deras veterinär, samt är aktuella med årliga avföringstest. Förebyggande av fästingar rekommenderas och många uppmanar dig att prata med din veterinär om lämpliga produkter.

Hälsa

Hundar som går på hunddagis bör vara vid god hälsa och fria från alla tillstånd som potentiellt skulle kunna äventyra sin eller andra hundars hälsa. Hundar som har varit sjuka med en smittsam sjukdom under den senaste tiden kan kommer att krävas på veterinärintyg för att få återvända till sitt dagis.

Beteende

Alla hundar som går på dagis bör aldrig ha visat några tecken på aggression mot andra hundar eller människor. Alla ”föräldrar” måste därmed nästan alltid intyga att deras hund inte har någon historia av aggression.

Anmälan

Hundar som går på dagis bör oftast ha genomfört en anmälningsprocess och fått sin utvärdering godkänd.

Närvaropolicy

Det vanligaste är att bokningar krävs på förhand. Om man inte kan behålla sin bokning ombeds man oftast att avboka med så långt varsel som möjligt. Det är inte heller ovanligt att hundar som gått på ett annat dagis nyligen ombeds vänta minst 10 dagar innan de börjar på sitt nya hunddagis.

Klädkod

Hundar som går på dagis bör anlända i koppel och bära ett platt, snabblåsande halsband för deras egna säkerhet. Kragar ska varken vara för snäva eller för lösa. Vidare rekommenderas identifiering på deras krage. Eventuella spännen eller halsbanden kan även komma att tas bort medan hundarna leker. Dock gäller detta långt ifrån alla hunddagis.

Begränsningar

Hunddagis förbehåller sig många gånger rätten att när som helst vägra registrering av vilken hund som helst av vilken anledning som helst. Observera att alla miljöer inte lämpar sig för alla hundar och att säkerheten bör alltid gå först. Om dagiset ​​känner att en hund kommer att, eller redan har skapat en osäker miljö för sig själv eller någon annan hund bör hunddagisets åsikt och följaktliga beslut respekteras.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *