Avtal för Hunddagis & Pensionat

När man driver en verksamhet som dagis, pensionat eller rastning för hundar är det viktigt att ha ett tydligt och väl formulerat avtal med kunden. Avtalet är en viktig del för att både du och kunden ska förstå era respektive ansvar och befogenheter.

Här är några av de mest uppenbara saker som bör vara med i avtalet:

  • Öppettider – Det är viktigt att specificera när verksamheten har öppet och när den är stängd.
  • Omfattning – Vilka tjänster ingår i avtalet och vad som inte ingår.
  • Betalning – Hur ofta ska betalning ske och vilken typ av betalning som accepteras.
  • Uppsägning – Hur och när avtalet kan sägas upp av båda parter.
  • Verksamhetens ansvar och befogenheter – Vad du som verksamhet har rätt att göra och vad du inte har rätt att göra.
  • Hundägarens ansvar och befogenheter – Vad kunden har rätt att göra och vad de inte har rätt att göra.
  • Avtalets giltighetstid – Hur länge avtalet är giltigt och under vilka förutsättningar det kan förlängas.
  • Datum och signatur – Detta bekräftar att båda parter har godkänt avtalet.
  • Hundens uppgifter – Information om hunden som är relevant för verksamheten, t.ex. diet, mediciner, rutiner etc.

Det är viktigt att notera att det är du som verksamhet som själv bestämmer vad som ska vara med i avtalet, och du kan alltid lägga till fler uppgifter som du anser är viktiga.

Att ha ett väl formulerat avtal med kunden är en viktig förutsättning för en framgångsrik hundverksamhet, och kan hjälpa till att undvika misstag och oenigheter i framtiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *