Zylkene Lugnande kosttillskott (75 mg)

239 kr

Mer info

Kompletteringsfoder som ges till hundar inför ovanliga situationer eller före tillfällen såsom:
Förändringar i miljön
Att bli lämnad ensam
Nya människor eller djur
Digivning och/eller avvänjning
Resor
Fyrverkerier
När djurets rutiner ändrats
Behandlingstid
Kortvarigt behov: Behandlingen påbörjas 1-2 dagar innan den förutsedda händelsen eller miljöbytet
Längre behov: 1-2 månader
Zylkène är inte en ersättning för en normal balanserad kost. Inga biverkningar har noterats i samband med användning med användning av produkten vid rekommenderat dagligt intag.
Bruksanvisning
Zylkène 75 mg
Katter och hundar upp till 5 kg 1 kapsel per dag
Katter och hundar mellan 5 och 10 kg 2 kapslar per dag
Zylkène 225 mg
Hundar 10 till 15 kg 1 kapsel per dag
Hundar 15 till 30 kg 2 kapslar per dag
Zylkène 450 mg
Hundar 15 till 30 kg 1 kapsel per dag
Hundar 30 till 60 kg 2 kapslar per dag
För oral administrering. Rekommenderad daglig dos bör ges vid ett tillfälle. Kapseln kan öppnas och pulvret blandas med mat eller ges direkt i munnen. Samtidig beteendeterapi är att rekommendera vid långvariga problem med oro och stress.Bruksanvisning Zylkène 75 mg Katter och hundar upp till 5 kg 1 kapsel per dag
Katter och hundar mellan 5 och 10 kg 2 kapslar per dag Zylkène 225 mg Hundar 10 till 15 kg 1 kapsel per dag
Hundar 15 till 30 kg 2 kapslar per dag Zylkène 450 mg Hundar 15 till 30 kg 1 kapsel per dag
Hundar 30 till 60 kg 2 kapslar per dag
För oral administrering. Rekommenderad daglig dos bör ges vid ett tillfälle. Kapseln kan öppnas och pulvret blandas med mat eller ges direkt i munnen. Samtidig beteendeterapi är att rekommendera vid långvariga problem med oro och stress.